8 април 2016 г. – обучение по бежанско право за студенти