Обучение по бежанско право за работници в НПО и доброволци – КАЗУСИ