СБОРНИК ПО БЕЖАНСКО ПРАВО: Глава 1 – Библиография

Автор: Владислава Стоянова

Редактор: Валерия Иларева

На български език

Агенция на Европейския съюз за основните права, Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията, 2014, „Достъп до територия и процедура, стр.27 – 46,

http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders-2nded_bg.pdf

Савова, Илиана, Депенализацията по чл. 279, ал. 5 НК – проблем на теорията или на практиката?, Адвокатски преглед, Брой 9, 2013 г.

На английски език

 ECRE, Defending Refugees’ Access to Protection in Europe, 2007 

FRA, Fundamental rights at land borders: findings from selected European Union border crossing points, 2014, 

FRA, Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox, 2015,

G Noll, ‘Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under International Law?’, International Journal of Refugee Law, vol. 17, no. 3 (2005), 542–573.

G Noll, ‘Article 31(Refugees Unlawful in the Country of Refuge)’ in A. Zimmermann (ed), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol A Commentary, (Oxford University Press, 2011) 1243.

Italian Council for Refugees, Exploring Avenues for Protected Entry in Europe, 2012 

J Hathaway and M Foster, The Law of Refugee Status (Cambridge University Press, 2014) 17-49.

OHCHR, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders, A/69/CRP.1,

Study for the LIBE Committee, Humanitarian visas: option or obligation?, September 2014

Steve Peers, EU Justice and Home Affairs Law (Oxford University Press, 2011)

S Peers, E Guild, D Arcarazo, K Groenendijk and V Moreno-Lax, EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary)(Martinus Nijhoff Publishers, 2012)

T Gammeltoft-Hansen, Access to Asylum. International Refugee Law and the Globalisation of Migration Control (Cambridge University Press, 2013)

UNHCR, Note on international protection of 13 September 2001 (A/AC.96/951)

UNHCR, Rescue at Sea. A Guide to Principles and Practice as Applied to Refugees and Migrants, January 2015,

UNHCR, Rescue at Sea, Stowaways and Maritime Interception: Selected Reference Materials, December 2011, 2nd Edition,

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.