Глава 4: Видове закрила и критерии за предоставянето й

Редактор: Валерия Иларева

Съдържание:

Автор: Лиляна Станкова

4.1. Убежище

  1. Предговор
  2. Нормативни актове
  3. Съдебна практика
  4. Библиография

 

Автор: Благой Видин

4.2. Статут на бежанец

1. Предговор

2. Нормативни актове

2.1. Международно право

2.2. Европейско право

а. Съвет на Европа

б. Европейски съюз

2.3. Българско право

3. Съдебна практика

3.1. Европейския съд по правата на човека

3.2. Съдът на Европейския съюз

3.3. Българска съдебна практика

4. Библиография 

 

Автор: Олга Николова

4.3. Субсидиарна закрила. Други видове „допълнителна“ закрила

1. Предговор

2. Нормативни актове

2.1. Международно право

2.2. Европейско право

а. Съвет на Европа

б. Европейски съюз

2.3. Българско право

3. Съдебна практика

3.1. Европейския съд по правата на човека

3.2. Съдът на Европейския съюз

3.3. Българска съдебна практика

4. Библиография

 

Автор: Валерия Иларева

4.4. Временна закрила

  1. Предговор
  2. Нормативни актове
  3. Библиография
Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.