Полезни съвети за търсещи закрила и убежище в България (Bulgarian)

Основни права и достъп до тях  PDF Кратко въведение:  Процесът на разглеждането на молбата Ви за закрила е едновременно и процес на Вашата адаптация към приемащото общество. Познаването на правата, които имате, и начините...