Полезни съвети за търсещи закрила и убежище в България (Bulgarian)

Основни права и достъп до тях  PDF Кратко въведение:  Процесът на разглеждането на молбата Ви за закрила е едновременно и процес на Вашата адаптация към приемащото общество. Познаването на правата, които имате, и начините...

Полезни съвети за получили закрила и убежище в България (Bulgarian)

Основни права и достъп до тях  PDF Кратко въведение: След получаване на закрила или убежище в България, познаването на правата, които имате, и начините за осъществяването им, е важна предпоставка за Вашето активно участие...