Екип

Експертният екип на проекта се състои от практици с академичен опит, които от години работят в сферата на бежанското право и познават отблизо пречките и предпоставките за осъществяване на правата на бежанците в България, най-честите нарушения и най-ефективните средства за защита срещу тях. Всички участващи в проекта експерти са и с признат международен авторитет в сферата на правата на човека и бежанците.

Ръководител на проекта и експерт:

Валерия Иларева

Valeria-Ilareva-newДоктор Валерия Иларева има дългогодишен академичен и практически опит в областта на бежанското право. Тя е практикуващ адвокат в България и в това си качество предоставя правна помощ на търсещи закрила лица, принадлежащи към уязвими групи. Валерия Иларева има докторска степен по Международно право и Международна миграция и социална интеграция при двойна научна докторантура между СУ “Свети Климент Охридски” и Мадридски университет “Комплутенсе”. Тя е българският национален експерт в академичната мрежа “Одисеус” за правни изследвания на имиграцията и убежището в Европа. Д-р Валерия Иларева е член на съвещателната колегия на списание „Европейски правен преглед“. От 2002г. до 2013г. Валерия Иларева е координатор на Правната клиника за бежанци и имигранти в България, а от 2013г. е основател и ръководител на Фондация за достъп до права – ФАР.

Експертен екип:

Благой Видин

blagoy-vidin-newПрофесор Благой Видин е преподавател по Международно публично право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Ръководител е на Правния департамент на Нов български университет (НБУ). Проф. Видин води курс по Бежанско право в НБУ.  Член е на Комисията за предоставяне на убежище към Администрацията на Президента на Република България. Професор Видин е основател и ръководител на Правната клиника за бежанци и имигранти.

Владислава Стоянова

Vladislava-Stoyanova-newВладислава Стоянова е доктор на Юридическия факултет на Университета в Лунд, Швеция. Докторският й проект, чиято защита се състоя успешно на 20 април 2015г., е озаглавен “Human Trafficking and Slavery Reconsidered. Conceptual Limits and States’ Positive Obligations”. Владислава в публикувала статии във водещи европейски журнали в областта на трафика на хора, робството, миграционното и бежанското право. Тя е един от авторите на Seeking Asylum in the European Union: Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System (Martinus Nijhoff Publishers, 2015). Владислава е национален експерт в проучването на Европейската комисия за прилагането на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него.  Тя преподава курсове по миграционно право и по права на човека в Юридическия факултет на Университета в Лунд.

 Лиляна Станкова

lilyana-stankova-newЛиляна Станкова – Пройчева е председател на Комисията по предоставяне на убежище към Администрацията на Президента на Република България. Работила е като директор на дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието, директор на дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция”, Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Преди това е била  началник на отдел „Миграция и свободно движение на хора” и началник на сектор „Миграция и свободно движение на работници” в МТСП.  Лиляна Станкова – Пройчева е завършила специалности „Немска филология“, „Психология“ и „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

Мария Шишева

Д-р Мария Шишева е експерт в областта на бежанските въпроси. Тя има магистърска степен по международни отношения от университета в Бремен, Германия, и докторска степен по международни науки от университета в Тренто, Италия, където защитава дисертация на тема: Влиянието на политиката на ЕС в областта на международната закрила върху националните политики за предоставяне на закрила в Германия и Великобритания: 1990-2007 г. Работила е за ВКБООН като асистент по закрилата и национален координатор на проекта „Уязвими лица, търсещи закрила“ в България. Д-р Шишева е участвала като експерт в проекти на Европейския съвет за бежанците (ECRE) и е автор на изследване на тема: Бежанците в Шотландия след референдума: оценка на възможностите за Шотландския съвет за бежанците, както и на редица други материали посветени на правата на търсещите закрила и бежанците във Великобритания и България.

Наталия Ангелова

Nataliya-Angelova-newСъдия Наталия Ангелова е съдия в Административен съд – София град от началото на функционирането на съда през 2007г. Отправила е 15 преюдициални запитвания към Съда на Европейския съюз. Автор е на преюдициалните запитвания до Съда на Европейския съюз по делата  Кадзоев (C-357/09 PPU) и Махди (дело C-146/14 PPU), които имат съществено значение при тълкуване на правото на Европейския съюз в областта на бежанското и миграционното право. Съдия Наталия Ангелова има магистърска степен „Право“ и магистърска степен „Право  на Европейския съюз“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и магистърска степен „Икономика и управление на АПП“ от Университет за национално и световно стопанство.

Олга Николова

olga-nikolova-newОлга Кирилова Николова е фасилитатор в сферата на обучението, свързано със закрилата на бежанците и вътрешно разселените лица и бежанското и миграционното право. Към момента работи като учебен координатор на програмата по бежанско и миграционно право на Международния Институт по Хуманитарно Право в Санремо, Италия, и преподава бежанско право и правен режим на вътрешното разселване, разработвайки нови учебни програми за Института и Глобалния Център за Ученето на ВКБООН. Преди това служи като Сътрудник по интеграцията в Представителството на ВКБООН в България. Докторант в Университета Хумболдт Берлин с дисертация на тема “Трудовата интеграция на жените мигрантки в Берлин и Буенос Айрес”. Професионалният й опит включва работа с търсещи закрила, бежанци, мигранти и вътрешно разселени лица в Германия, Аржентина, Индия, Колумбия и Централна Европа. В работата си тя съчетава високи академични стандарти, утвърдени педагогически подходи в сферата на ученето през целия живот с иновативни интерактивни методи.

Организационен сътрудник:

Деница Георгиева

deni-georgieva-newДеница Георгиева се присъединява към екипа на Фондация за достъп до права  – ФАР в началото на 2014г. Притежава опит в областта на бежанското право като стажант в Правната клиника за бежанци и имигранти и адвокатски сътрудник на адв. Валерия Иларева. Асистент е по проект „Моят ментор за мобилността – експеримент за работници от България и Румъния, заминаващи за друга държава-членка на ЕС“, съфинансиран от Европейската комисия, по който партньор за България е ФАР. Деница Георгиева е завършила специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.