За обучението по бежанско право на 30 септември, 2015 г.