Ще бъдат проведени общо десет полудневни информационни сесии за бежанци. Пет от тях ще са предназначени за търсещи убежище в производство, а останалите пет – за получили статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище. Всеки един от двата вида информационни сесии ще се проведе по веднъж за англоговорящи, за френскоговорящи и за персийскоговорящи и по два пъти за арабскоговорящи (предвид увеличения брой на арабскоговорящи бежанци вследствие на кризата в Сирия). Всяка информационна сесия ще включва двадесет участника. На информационните сесии ще бъдат предоставени и разяснени специално подготвени информационни брошури на съответните езици. Предварително записалите се ще получат потвърждение и ще имат запазено място на събитието. Запишете се!

15 март 2016г. – информационни сесии за персийскоговорящи

Виж повече

Следобед на 15.03.2016г. продължихме с информационните сесии на персийски език за хора, които търсят или са получили международна закрила или убежище в България. Първоначално адвокат Валерия Иларева припомни основните въпроси, обсъдени преди обед, свързани...

28 януари 2016 г. – информационни сесии за арабоговорящи

Виж повече

Информационна сесия с търсещи убежище и международна закрила в производство Стефан Василев, доброволец във ФАР На 28 януари 2016г. преди обяд проведохме Информационна среща за арабоговорящи лица, търсещи международна закрила и убежище в България....

Информациони сесии за англоговорящи търсещи закрила в България – 03.11.2015 година

Виж повече

На 3 ноември 2015г. Фондация за достъп до права (ФАР) проведе две информационни сесии за англоговорящи бежанци по проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“. Водещ...

Информационна сесия за френскоговорящи – 12 октомври 2015г.

Виж повече

На 12 октомври 2015 г. Фондация за достъп до права (ФАР) проведе две информационни сесии за бежанци по проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“. Водещи...

Информационна сесия за урдуговорящи – 12 октомври 2015г.

Виж повече

На 12 октомври 2015г. Фондация за достъп до права (ФАР) проведе следобедна информационна сесия за търсещи закрила лица, които говорят урду,  по проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на...

Информационни сесии за арабоговорящи – 22 юли 2015г.

Виж повече

На 22 юли 2015 година в град София проведохме първите две информационни сесии с търсещи закрила и бежанци от общо десет предвидени такива в рамките на проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в...