Стъпвайки на разработените от експертния екип по проекта 1) учебна програма и 2) сборник-учебно помагало, проектът предвижда провеждане на четири обучения
и един обучителен семинар. Обученията са предназначени за следните групи: (1) адвокати, в това число и от Националното бюро за правна помощ; (2) служители на публичната администрация; (3) представители на неправителствени организации, предоставящи услуги на бежанци и неформални групи от доброволци, помагащи на бежанци в България и (4) студенти от български университети. Обучителният семинар е предвиден за магистрати. Обученията ще се водят от експертния екип на проекта. Разработената учебна програма ще бъде адаптирана според различните потребности и специфики на участниците. Всеки от участниците в обученията и семинара ще получи екземпляр от сборника по бежанско право. Всяко едно от четирите обучения и семинара имат за адресат 30 участници. Само предварително записалите се ще имат запазено място на събитието. Запишете се и ще Ви изпратим потвърждение!

8 април 2016 г. – обучение по бежанско право за студенти

Виж повече

На 8 април, 2016 година ФАР проведе обучение по бежанско право за студенти.  Поради големия интерес,  разпределихме участниците в три групи, с които работихме по следните казуси: Достъп до територията на приемащата държава. Квалификация...

10 февруари 2016г. – Семинар по бежанско право за магистрати

Виж повече

На 10 февруари 2016г., в сградата на Президентството на Република България, проведохме семинар по бежанско право за магистрати в рамките на проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността...

2 декември 2015 г. – НПО и доброволци

Виж повече

С обучението по бежанско право на 2 декември 2015г. се постарахме да повишим знанието в гражданския сектор за практическите правни средства за подобряване достъпа до права на бежанците в България Видеозаписът от обучението можете да...

14 октомври 2015 г. – служители на публичната администрация

Виж повече

Уважаеми колеги, Благодарим Ви за активното участие в обучението! Вече е готов записът от събитието и можете да го гледате тук.  Трите казуса, по които работихме, можете да прочетете тук. Програмата на събитието можете да видите...

Обучение по бежанско право за адвокати, 30 септември

Виж повече

Уважаеми колеги, Благодарим за огромния интерес към обучението. Вече е готов записът от събитието и можете да го гледате тук. Казусите, по които работихме, можете да прочетете тук. Ако се интересувате от медийното отразяване,...