Глава 2: Условия на прием на търсещите закрила лица

Автор: Валерия Иларева

Редактор: Валерия Иларева

Съдържание:

1. Предговор

2. Нормативни актове

2.1. Международно право

2.2. Европейско право

а. Съвет на Европа

б. Европейски съюз

2.3. Българско право

3. Съдебна практика

3.1. Европейски съд по правата на човека

3.2. Съдът на Европейския съюз

3.3. Българска съдебна практика

4. Библиография

Възпроизвеждане на авторското съдържание на сборника по бежанско право е допустимо при условие на точно посочване на източника и автора.