Полезни съвети за получили закрила и убежище в България (Bulgarian)

Основни права и достъп до тях  PDF Кратко въведение: След получаване на закрила или убежище в България, познаването на правата, които имате, и начините за осъществяването им, е важна предпоставка за Вашето активно участие...