За обучението по бежанско право за адвокати на 30 септември