Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието Blog

Обучение по бежанско право за адвокати, 30 септември

Виж повече

Уважаеми колеги, Благодарим за огромния интерес към обучението. Вече е готов записът от събитието и можете да го гледате тук. Казусите, по които работихме, можете да прочетете тук. Ако се интересувате от медийното отразяване,...

Обучение за служители на публичната администрация – казуси

Обучение по бежанско право  за служители на публичната администрация 14 октомври 2015 година, Информационен център на Европейския съюз Решаване на практически правни казуси Казус 1: Достъп до територия и до производството по разглеждане на...

14 октомври 2015 г. – публична администрация – програма

  ПРОГРАМА (Проект!) Обучение по бежанско право за служители на публичната администрация   14 октомври 2015 година Информационен център на Европейския съюз, адрес гр. София, ул. “Раковски” № 124   09.00 – 09.30     Регистрация...

За обучението по бежанско право за адвокати на 30 септември

Уважаеми колеги, Благодарим отново за огромния интерес, който проявихте към обучението по бежанско право за адвокати на 30 септември! За съжаление, не всички от вас ще могат да присъстват, и затова направихме възможното по...

Обучение по бежанско право за адвокати – казуси

Обучение по бежанско право за адвокати 30 септември 2015 година, Зала „София“ на Български Червен кръст, адрес гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 76 Решаване на практически правни казуси                               Казус 1: Достъп до територия...

Обучение по бежанско право за адвокати – казуси

Обучение по бежанско право за адвокати 30 септември 2015 година, Зала „София“ на Български Червен кръст, адрес гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 76 Решаване на практически правни казуси                               Казус 1: Достъп до територия...

За обучението по бежанско право на 30 септември, 2015 г.

Уважаеми колеги, Приключи записването за обучението по бежанско право на 30 септември 2015г. Над 200 адвокати подадоха заявки за участие. Днес бяха изпратени потвърждения за записване на 120 от тях. Освен първите 30 кандидати,...

30 септември 2015 г. – адвокати

Ново съобщение: Уважаеми колеги, възможността за подаване на заявки за участие в обучението по бежанско право на 30/09 ще бъде налична до 6 септември. На 7/09 потвърждения за участие в обучението ще бъдат изпратени на...

Информационни сесии за арабоговорящи – 22 юли 2015г.

Виж повече

На 22 юли 2015 година в град София проведохме първите две информационни сесии с търсещи закрила и бежанци от общо десет предвидени такива в рамките на проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в...