ПРОГРАМА: Обучение по бежанско право за работници от НПО и доброволци