Обучение по бежанско право за адвокати, 30 септември